Ładowanie strony.
Proszę czekać.

menu

Trenerzy

R_Gilewski_1

Robert
Gilewski

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydziału Energetyki i Paliw na kierunku Energetyka, o specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja oraz Wydziału Odlewnictwa na kierunku metalurgia.

W chwili obecnej doktorant AGH, jak również serwisant urządzeń chłodniczych oraz automatyki przemysłowej. Aktywnie zajmuje się odzyskiem ciepła odpadowego z układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, procesów przemysłowych oraz innych, niekonwencjonalnych źródeł energii.

Współtwórca kilku zgłoszeń patentowych w dziedzinie stopów żaroodpornych i odpornych na ścieranie na bazie żeliwa wysokoaluminiowego. Współautor artkułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz uczestnik konferencji naukowych. Wiedzę zdobywa poprzez samokształcenie, uczestnictwo w kilkunastu szkoleniach rocznie, jak również czynną praktykę.

Prowadzi szkolenia z zakresu OZE, programowania sterowników PLC, fotowoltaiki i innych dziedzin związanych z energetyką. Prywatnie pasjonat reżyserii dźwięku oraz dźwiękowej techniki studyjnej.

trener-01

Krzysztof
Szczotka

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Międzywydziałowej Szkoły Energetyki na kierunku energetyka specjalizacji systemy, maszyny i urządzenia energetyczne.

Aktualnie doktorant i pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Doświadczony dydaktyk, trener, konsultant i doradca energetyczny w zakresie: budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, systemów i urządzeń ekoenergetycznych, audytingu energetycznego i termomodernizacji, termowizji, oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów ekoenergetycznych.

Doświadczenie zdobywał m.in. poprzez: współpracę z wieloma producentami oraz instalatorami z branży ekologicznych systemów i urządzeń energetycznych; organizację, prowadzenie szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania źródeł odnawialnych oraz audytingu energetycznego w budownictwie.

do szkolen

Rafał
Łukasik

Inżynier elektrotechnik absolwent  Wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Od siedmiu lat czynnie uczestniczy w projektach budowlanych jako wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych jak również instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie montażu, sterowania i rozruchu. Swoje doświadczenie wspomaga udziałem w licznych szkoleniach praktyczno-technicznych i serwisowych. Umiejętności potwierdzone wieloma pozytywnie zakończonymi realizacjami.
 
Ukończył Certified Passive House Tradesperson organizowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnych im. Güntera Schlagowskiego.
zdjecie-moje

Magdalena
Szczerba

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalności: Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza i termiczna utylizacja odpadów.

W latach 2008-2009 brała udział w studiach podyplomowych: Doradztwo energetyczne w budownictwie prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej W marcu 2011 roku uzyskała uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

W latach 2014-2015 ukończyła szkolenie Certified Passive House Tradesperson organizowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnych im. Güntera Schlagowskiego Sp. z o o w Gdańsku.

Na co dzień pracuje jako Kierownik robót oraz Inspektor nadzoru  w zakresie instalacji sanitarnych, dzięki czemu ma szansę sprawdzenia teorii w praktyce.

Zajmuje się głównie tematyką instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne, spalaniem biomasy jak również wentylacją mechaniczną pracującą w połączeniu z gruntowymi wymiennikami ciepła.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Małgorzata
Rybarczyk

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej,
od 2008 roku aktywny członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.

Tworzenie architektury zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju określa jako swoje motto zawodowe.
Szczególnie zainteresowana jest zagadnieniami związanymi z budownictwem energooszczędnym. Stara się ciągle poszerzać wiedzę związaną z tą tematyką, zarówno poprzez studia własne jak i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

W latach 2014-2015 ukończyła szkolenia CEPH Certified European Passive House Designer oraz
Certified Passive House Tradesperson organizowane przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnych im. Güntera Schlagowskiego Sp. z o o w Gdańsku.

Pasje, którym poświęca czas prywatnie – podróżowanie, turystyka górska, ogrodnictwo, joga, pozostają w ścisłym związku z podejmowanymi zawodowo działaniami skoncentrowanymi na poszukiwaniu harmonii ze środowiskiem naturalnym i kulturowym oraz nieustającą ciekawością świata.

Magda

Magdalena
Walczewska

Absolwentka Politechniki Krakowskiej wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku budownictwo.

Na co dzień  inżynier budowy w firmie wykonawczej, pracuje przy realizacji  dużych obiektów mieszkalno-usługowych. Autorka tekstów dla portali branżowych na temat nowoczesnych rozwiązań materiałowych w termoizolacji budynków.

Prowadzi szkolenia z zakresu budownictwa pasywnego dotyczące projektowania budynków pasywnych przy użyciu programu PHPP oraz ochrony cieplnej budynków z wykorzystaniem nowoczesnych, wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych.