Ładowanie strony.
Proszę czekać.

menu

Laboratorium

Instytut Doradztwa Sp. z o.o. w porozumieniu ze sferą nauki wybudowała Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

Podstawowym celem realizacji projektu jest poprawa oferty dla sektora MSP. Projekt polega na stworzeniu w ramach struktur organizacyjnych Instytutu Doradztwa Centrum Transferu Technologii (CTT) w dziedzinie innowacyjnego budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

CTT jest ogniwem pośredniczącym pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i szkołami wyższymi, a sektorem MSP.

Założeniem projektu jest stworzenie miejsca, w którym przedsiębiorcy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy oraz skonsultowania i przeanalizowania z przedstawicielami nauki swoich potrzeb rozwojowych pod kątem wdrażania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania budowlane w obszarze OŹE.

Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

 

Oś Priorytetowa II: Gospodarka regionalnej szansy

Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Schemat C: „Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu”
Tytuł projektu: Utworzenie Centrum Transferu Technologii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego w ramach Instytutu Doradztwa Sp. z o.o.

 

Termin realizacji: styczeń 2014 – wrzesień 2014
Wartość Projektu: 860685,12 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 699 744,00 PLN
Wartość wsparcia ze środków MRPO:489 820,80 PLN

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”